Over Jolanda Van der Wijst

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Jolanda Van der Wijst has created 19 blog entries.
10 07, 2017

Vanaf januari 2018 ook minimumloon voor opdrachtnemers

2017-07-15T19:39:24+02:0010-07-2017|Nieuws|

Per 1 januari 2018 krijgen niet alleen werknemers maar ook uw opdrachtnemers recht op minimumloon. Opdrachtnemers wil zeggen: iedereen die volgens een overeenkomst van opdracht (OVO) werkt, behalve fiscaal zelfstandigen. Het doel van deze wetswijziging is het bestrijden van onderbetaling en misbruik van opdrachtnemers. Vorige week dinsdag is de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Nieuwe [...]

9 07, 2017

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

2017-07-14T15:33:31+02:0009-07-2017|Nieuws|

De werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten hun normale takenpakket vallen. Als een werknemer het niet eens is met een redelijk verzoek, moet hij de klus toch klaren. Anders kan er sprake zijn van werkweigering, en dat is soms een dringende reden voor ontslag. Er is sprake van werkweigering [...]

7 07, 2017

Verwachte premies werknemersverzekeringen voor 2018 bekend

2017-07-14T15:05:57+02:0007-07-2017|Nieuws|

De premies die werkgevers moeten betalen, dalen in 2018 waarschijnlijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2017. Werkgevers zijn in 2018 waarschijnlijk goedkoper uit dan in 2017. Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2018 lager zullen zijn [...]

19 06, 2017

Rekenregels juli 2017 – dagloon minimumloon premies

2017-07-15T19:45:33+02:0019-06-2017|Nieuws|

De Rekenregels juli 2017 zijn door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen. Het [...]

13 06, 2017

Gewijzigde Arbowet treedt volledig in werking op 1 juli 2017

2017-07-15T19:50:32+02:0013-06-2017|Nieuws|

De gewijzigde Arbowet treedt op 1 juli 2017 officieel in werking. Een digitale toolkit van de wijzigingen vindt u op Arboportaal.nl. De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Dit betekent dat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) volledig in werking treedt per 1 juli 2017, ook de second [...]

12 06, 2017

Wet DBA weer op de lange baan

2017-07-15T19:44:40+02:0012-06-2017|Nieuws|

De handhaving van de Wet DBA is wederom op de lange baan geschoven. In plaats van januari 2018 zal de wet op zijn vroegst in juli 2018 daadwerkelijk gehandhaafd worden. De begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ moesten herijkt worden. De ambtelijke werkgroep heeft dit onderzoek nu afgerond. De resultaten zijn aangeboden aan het kabinet en [...]

8 06, 2017

Werknemers verliezen wettelijke vakantiedagen per 1 juli

2017-07-14T14:16:38+02:0008-06-2017|Nieuws|

Per 1 juli 2017 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2016 hebben opgebouwd. De volgorde van het vervallen en verjaren van vakantiedagen is dit jaar iets versimpeld. Sinds 2012 geldt dat wettelijke  vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar van opbouw. Vóór 2012 gold [...]

29 12, 2016

Per 1 januari 2017 stijgt het minimum (jeugd) loon

2017-01-02T10:30:37+01:0029-12-2016|Nieuws|

Per 1 januari 2017 stijgt het wettelijk minimum(jeugd)loon. Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben vanaf volgend jaar recht op € 1.551,60 bruto per maand. Dat is € 14,40 meer ten opzichte van het minimumloon per juli 2016. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft voor hoeveel elke werknemer minimaal per maand, week [...]

29 12, 2016

Maximale transitievergoeding 2017: € 77.000

2017-01-02T10:37:55+01:0029-12-2016|Nieuws|

Het maximum voor de transitievergoeding gaat in 2017 omhoog. Dan bedraagt de transitievergoeding hoogstens € 77.000 tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dat bedrag is. Momenteel bedraagt de maximale transitievergoeding € 76.000. Dit maximum is alleen niet van toepassing als het loon van de betreffende werknemer op jaarbasis meer bedraagt dan die € 76.000. In dat [...]

Ga naar de bovenkant