Ja, als er een mutatie is verzonden waarvoor iemand akkoord moet geven, word er een mail gezonden zodra deze is goedgekeurd, afgekeurd, of terug is gezonden ter verbetering.

Geven er meerdere mensen akkoord (afdelingsmanager/ HR medewerker) dan krijgt de persoon dus 2 keer een melding.

Wie er akkoord geeft hebben wij met u besproken tijdens het inrichten van de workflows.