Arbeidsrecht

Uw medewerkers zijn één van de belangrijkste pijlers van uw onderneming. Ze kunnen het verschil maken tussen winst en verlies. Het kan dat u als ondernemer niet voldoende tijd heeft of andere prioriteiten stelt om uw personeel de juiste aandacht te geven. Dit kan tot gevolg hebben dat uw werknemer(s) vertrekken, het ziekteverzuim gaat toenemen en er vele vragen onbeantwoord blijven die uw werknemers aan u zouden willen stellen.

Onze vakspecialisten denken proactief met u mee over alle arbeidsrechtelijke zaken die binnen uw onderneming spelen. In samenspraak met u worden hier ook uw werknemers bij betrokken.

We hebben de benodigde kennis en ervaring op onderstaande onderdelen:

  • Arbeidsvoorwaarden en beloning
  • Ontwikkelen en begeleiding van competentiemanagement
  • Uitvoering en/of begeleiding van werving- en selectieprocedures
  • Concurrentiebeding
  • Sociale zekerheid
  • Geschillen rondom verzuim en re-integratie
  • Ontwikkelen en begeleiding van een beoordelingscyclus
  • Functieomschrijvingen opstellen, checken en/of verbeteren
  • Opbouw van personeelsdossiers

Het opstellen van een (standaard) document (voorbeeld een arbeidsovereenkomst, aanzegbrief of ontslagbrief) vereist de nodige kennis qua expertise. Wij kunnen deze voor u opstellen, checken en/of verbeteren.

Personele regelingen en handboek

Duidelijkheid creëert rust in uw organisatie. Welke afspraken zijn er omtrent ziekte, verlof en studiekosten? Is er een social-media protocol? Hoe zit het met betalen van overwerk? Allemaal zaken die u het beste op voorhand geregeld kunt hebben. Uiteraard up-to-date voor wat betreft de wetgeving en de ontwikkelingen in de markt. Wij kunnen uw huidige handboek screenen en daar waar nodig aanpassen of deze volledig voor u opstellen.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek of offerte op maat.

Bel ons via 06 -82 58 23 28 of mail ons via info@vanderwijst-salarisadvies.nl