Mediation

Arbeidsgeschil op werk?

Conflicten op de werkvloer? Verstoorde arbeidsrelatie? Of dreigt u met uw medewerker in een conflictsituatie terecht te komen? Het inzetten van een mediator van Van der Wijst Salaris & Advies kan veel problemen en hoge kosten voorkomen. Soms is één gesprek al voldoende om weer samen verder te kunnen.

Arbeidsconflicten leiden regelmatig tot verzuim. Soms lijkt wegblijven voor medewerkers de enige uitweg bij een conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar is bij uitstek de aangewezen persoon om verzuim als gevolg van een uit de hand lopend (dreigend) conflict te voorkomen.

Waarom mediation?

Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Een conflict kan daarentegen wel de oorzaak zijn van ziekte en op die manier toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Ruim 25% van alle ziekmeldingen komt voort uit een arbeidsconflict of een arbeidsgeschil op het werk. Ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de medewerker, de werkgever en de organisatie omdat kostbare tijd verloren gaat en de productiviteit afneemt. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en negatieve energie. Het zorgt voor veel stress bij zowel de werkgever als de medewerker.

Slechte communicatie is vaak het grootste obstakel bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een arbeidsconflict. Door alles goed uit te praten onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, ontstaat er wederzijds begrip. Dat is nodig om samen verder te kunnen en de arbeidsrelatie te herstellen. Het doel van een gesprek met een mediator is het creëren van een win-win situatie: geen van de partijen wordt in het gelijk gesteld, zoals bij een rechtszaak, het gaat er juist om dat u samen tot een oplossing komt.

Uit elkaar gaan

Het komt ook voor dat werkgever en medewerker na een aantal gesprekken over conflicten op de werkvloer tot de conclusie komen dat het geen zin heeft om samen verder te gaan. De mediator helpt dan de voorwaarden op te stellen waarop partijen uit elkaar gaan. Doel kan zijn dat er een vaststellingsovereenkomst opgesteld wordt die beide partijen kunnen ondertekenen. Een dergelijke werkwijze moet ertoe leiden dat werkgever en medewerker op een nette manier uit elkaar gaan, zonder dat de kantonrechter er aan te pas komt.

Hoe werkt het?

Mediators van Van der Wijst Salaris & Advies ondersteunen bij een gesprek tussen werkgever en medewerker. De bemiddelaar is een neutrale en onafhankelijke derde die zich niet met de inhoud van het conflict bemoeit, maar de partijen begeleidt in het proces. Soms kan een gesprek vooraf met beide partijen nodig zijn om in te schatten waar er ruimte is. Vervolgens wordt het conflict via één of meerdere gezamenlijke gesprekken snel opgelost.

Wilt u meer weten over Mediation? Neem contact met ons op voor meer informatie.