Selectie van nieuw personeel en assessments

Na een assessment meer kans op een geslaagde selectie

Belangrijk voor het succes van uw organisatie is het vinden van nieuwe en behouden van goede medewerkers. Het sollicitatiegesprek is een gebruikelijk selectie-instrument. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een juiste beslissing vele malen groter wordt als ook een assessment wordt ingezet. Hiermee kan aan twee kanten een teleurstelling voorkomen worden. Een assessment is een beoordelingsmethode om een beeld te vormen van o.a. de werkhouding, intelligentie, bepaalde gedragskenmerken, talenten, vaardigheden, capaciteiten, stressbestendigheid en drijfveren bij medewerkers. Een assessment geeft dan ook aan wat het potentieel is en wat de ontwikkelmogelijkheden zijn, zodat u weet dat uw (nieuwe) medewerker ook mee kan groeien met de organisatie. Een assessment kan ook ondersteuning geven bij het maken van loopbaankeuzes en bij loopbaanbegeleiding.

Ontwikkelassessment

Dit assessment is gericht op het onderzoeken welke competenties een medewerker in huis heeft. Dit instrument wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de medewerker, of bij doorstroom naar een andere (nieuwe) functie. In een ontwikkelassessment krijgt een medewerker doorgaans, naast een competentiegericht interview, een persoonlijkheids- en gericht capaciteitsonderzoek, diverse opdrachten en praktijksimulaties voorgelegd, aangepast aan de vraagstelling.  De eindconclusie geeft aan op welke manier het potentieel ontwikkeld kan worden.

Selectie assessments

Dit assessment is de meest voorkomende vorm van een assessment en dit instrument wordt vaak ingezet in het eindstadium van een sollicitatieprocedure. Om kandidaten te testen op geschiktheid voor de betreffende functie.

360 graden feedback

Dit instrument geeft de medewerker een persoonlijke terugkoppeling op het eigen functioneren. Het bestaat uit een self-assessment en verzamelt feedback van diverse relevante mensen uit de directe werkomgeving van de medewerker. Het instrument geeft een reflectie op het gedrag van de medewerker, vanuit meerdere perspectieven.

Wilt u meer weten over Assessments? Neem contact met ons op voor meer informatie.