Strategisch HRM, Mens & Organisatie

De juiste werknemer op de juiste plek draagt bij aan de realisatie van uw strategische koers. Onze manier van werken geeft u inzicht in hoe uw huidige personele bezetting aansluit bij uw strategische koers en welke acties moeten worden uitgezet om de verschillen te overbruggen.

Wij hebben de benodigde kennis en ervaring op de volgende onderdelen:

  • Analyse en onderzoek van uw behoefte op het gebied van personeelsmanagement
  • Begeleiding en ontwikkeling ten aanzien van missie, visie, strategie en kernwaarde van uw onderneming
  • Opstellen/aanpassen van HR-strategie/beleid
  • Doorlichten van uw HR-organisatie
  • Optimaal inzetten van HR-instrumenten
  • Optimaliseren en/of digitaliseren van de HR-processen
  • Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid
  • Ontwikkeling en/of begeleiding van verandermanagement

 

Wij bieden HR-advies & ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Wilt u meer weten over Strategisch HRM? Neem contact met ons op voor meer informatie.