Een volgend kabinet moet werk maken van het afschaffen van de fiscale regels op een door de werkgever beschikbaar gestelde gestelde fiets. Daarvoor pleit BOVAG.

Fietslease is in opkomst en steeds meer werkgevers en werknemers willen hun bijdrage leveren aan de bestrijding van file- en parkeerproblemen, maar worden ontmoedigd door grote fiscale onduidelijkheid.

Fiets leasen via werkgever

Na afschaffing van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfsfietsenregeling is de leaseconstructie een van de weinige mogelijkheden om aan werknemers een fiets beschikbaar te stellen.

Vooral grote bedrijven blijken terughoudend, omdat er grote onduidelijkheid heerst – ook bij belastinginspecteurs – over hoe de fiets fiscaal te waarderen.

Anders dan bij auto van de zaak 

In tegenstelling tot het privégebruik van een leaseauto bestaat er voor een fiets van de zaak geen forfaitregeling met een vast percentage van de catalogusprijs.

Er moet worden bijgehouden hoeveel kilometers er privé worden gefietst, vermenigvuldigd met een zelf te berekenen kilometerprijs op basis van de waarde in het ‘economische verkeer’, oftewel de kosten per kilometer voor zaken als onderhoud, reparatie, stroom (in geval van een e-bike), afschrijving en verzekering.

Volgens BOVAG is controle op het aantal privékilometers echter onmogelijk en het bijhouden van een kilometerregistratie ondoenlijk, evenals het bepalen van de waarde in het economische verkeer.

Huidige regels afschaffen 

In de Green Deal Fiets die in november 2012 werd ondertekend door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu werd juist afgesproken dat bedrijven die fietsen naar het werk stimuleren – bijvoorbeeld via leasecontracten – zouden worden ondersteund. Op fiscaal gebied komt daar weinig van terecht.

Aangezien het gebruik van de fiets zowel privé als in het woon-werkverkeer veel voordelen voor mens en maatschappij biedt, pleit BOVAG voor afschaffing van de huidige regels voor een fiets van de zaak.

Fiets ter beschikking stellen 

In het Handboek loonheffingen staat het volgende over ter beschikking stellen van een fiets:

Als de werkgever een fiets aan een werknemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets het eigendom van de werkgever. U hoeft niets bij het loon te tellen als de werknemer de fiets alleen gebruikt voor reizen voor het werk.

Waarde in economisch verkeer 

Als de werknemer de fiets ook privé gebruikt, dan is de waarde in het economische verkeer van het privégebruik loon van de werknemer. Deze waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs.

Kilometerprijs 

De kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer van de fiets aan elektriciteit, onderhoud, reparatie, afschrijving en verzekering.

Eigen bijdrage 

Een eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik trekt u van de waarde in het economische verkeer af. Als dat een negatief bedrag oplevert, mag u dat niet van het loon aftrekken.

Woon-werkverkeer 

Bij de berekening van het aantal privékilometers telt u de kilometers voor woon-werkverkeer niet mee: dit zijn zakelijke kilometers. Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die uw werknemer in de loop van een werkdag rijdt tussen de plek van het werk en zijn woning, bijvoorbeeld de kilometers om thuis te lunchen.

Geen vergoeding voor zakelijke reizen 

U mag de werknemer geen (vaste) onbelaste vergoeding betalen voor zakelijke reizen waarvoor hij de fiets gebruikt, omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever.

Bron: salarisrendement