Personeelsregels veranderen steeds, ieder jaar verandert er wel wat. De wijzigingen voor 2019 zijn geen wereldnieuws, maar er is nog wel veel nieuwe wetgeving in ontwikkeling. De regels die wel al doorgevoerd zijn voor 2019 zijn onder andere:

  • Kraamverlof wordt geboorteverlof; dit is een recht van werknemers van wie de partner bevalt. Het verlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. De werkgever moet het loon tijdens het geboorteverlof volledig doorbetalen.
  • Personeelsvertegenwoordigingen krijgen meer rechten rondom het pensioen van personeel.
  • Werkgevers hoeven de zwangerschapsverklaring van werkneemsters niet meer te bewaren.
  • Familie van werknemers die overlijden of ernstig en blijvend letsel oplopen door een arbeidsongeval kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering voor affectieschade. Een werkgever loopt het risico hiervoor maximaal € 20.000 te moeten betalen.
  • Werken wordt lonender door wijzigingen in de inkomstenbelasting en heffingskortingen.
  • Het wettelijk minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80.
  • De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar en vier maanden, de pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar.