De Rekenregels juli 2017 zijn door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 juli 2017 met 0,89 procent verhoogd.

Aanpassing daglonen per 1 juli 2017

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden per 1 juli 2017 ook met dat percentage verhoogd.

Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2017 vastgesteld op € 207,60 per dag, en € 54.183,60 op jaarbasis.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft daarom voor 2017 € 206,54 per dag, en € 53.701 op jaarbasis.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2017)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
vanaf 22 jaar € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68

 

Bron: Salarisnet.nl