De premies die werkgevers moeten betalen, dalen in 2018 waarschijnlijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2017.

Werkgevers zijn in 2018 waarschijnlijk goedkoper uit dan in 2017.

Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2018 lager zullen zijn dan dit jaar.

Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt van 1,10% naar 1,16%. Hoe hoog de sociale premies in 2018 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend. De calculatiepremie geeft wel een goede inschatting.

 Vooral Aof-premie daalt in 2018 flink

De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de basispremie WAO/WGA/IVA (Aof). Die daalt van 6,16% in 2017 naar 5,09% in 2018. Alle sociale premies uit de Juninota 2017 van het UWV vindt u in de tabel hieronder.

Premiepercentages voor de sociale verzekeringen

Fonds                                                                                    2017       2018

Sectorfonds (gemiddelde premie) (Sfn)            1,45%      1,23%

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)                2,64%      2,25%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)         0,78%      0,07%

Uniforme opslag kinderopvang (Sfn/Aof)         0,50%      0,50%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)                    6,16%      5,09%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)     1,10%      1,16%

 

Bron: rendement.nl