Door de staking van de basisschoolleraren heeft een aantal werknemers een probleem; de kinderen kunnen niet naar school…

Kunnen werknemers met schoolgaande kinderen calamiteiten- of zorgverlof opnemen?

Nee, werknemers kunnen geen aanspraak maken op regelingen voor calamiteiten- en zorgverlof vanwege de staking van de leraren. Dit kan niet op grond van de wettelijke regelingen voor calamiteiten- en zorgverlof. Er is namelijk geen sprake van ‘noodzakelijke zorg in verband met ziekte’, maar van een oppasprobleem.

Oppas
Bovendien moet sprake zijn van noodzakelijke zorg die ‘alleen door de werknemer kan worden gegeven’. Ook daarvan is in dit geval natuurlijk geen sprake; een opa of oma, buurvrouw of oppasmeisje kan oppassen en ook buitenschoolse opvang organisaties bieden faciliteiten. Stakende leraren voldoen daarmee niet aan de criteria voor het opnemen van calamiteiten- of zorgverlof (of enig ander wettelijk verlof).

Vrije dag
Als een werknemer op 5 oktober graag zelf thuis wil zijn bij de kinderen, dan zal hij een vrije dag moeten opnemen, tenzij binnen het bedrijf een regeling geldt.

Bron: www.xperthractueel.nl/verlof-vakantie